Vill du låta Pratstart få tillgång till ditt konto?

För att kunna använda ett verktyg från Pratstart måste du låta det få tillgång till ditt konto. Verktyget har tillgång till kontot tills du inaktiverar det.
Du är inloggad som
Verktyget kommer kunna:

  • Se ditt namn
  • Se ditt användarnamn
  • Se din e-postadress
  • Se om du är elev eller lärare