Vill du låta Skolplus få tillgång till ditt konto?

För att kunna använda Skolplus måste du låta programmet få tillgång till ditt konto. Verktyget har tillgång tills du inaktiverar det.
Du är inloggad som
Verktyget kommer kunna:

  • Se ditt namn
  • Se ditt användarnamn
  • Se din e-postadress
  • Se om du är elev eller lärare