Vill du låta Skolplus få tillgång till ditt konto?

För att kunna använda Skolplus måste du låta programmet få tillgång till ditt konto. Verktyget har tillgång tills du inaktiverar det.
Du är inloggad som
Verktyget kommer kunna:

  • Se vilken klass du går i
  • Se vilka grupper du är med i
  • Se vilken skola du går på
  • Se ditt namn
  • Se ditt användarnamn
  • Se din e-postadress
  • Se om du är elev eller lärare