Vill du låta Skolplus få tillgång till ditt konto?

För att kunna använda ett verktyg från Skolplus måste du låta det få tillgång till ditt konto. Verktyget har tillgång till kontot tills du inaktiverar det.
Du är inloggad som
Verktyget kommer kunna:

  • Se ditt namn
  • Se ditt användarnamn
  • Se din e-postadress
  • Se om du är elev eller lärare
  • Se din skola
  • Se din klass
  • Se dina grupper