Vill du låta Gro Play få tillgång till ditt konto?

För att kunna använda ett verktyg från Gro Play måste du låta det få tillgång till ditt konto. Verktyget har tillgång till kontot tills du inaktiverar det.
Du är inloggad som
Verktyget kommer kunna:

  • Se din klass
  • Se dina grupper
  • Se ditt namn
  • Se ditt användarnamn
  • Se din e-postadress
  • Se om du är elev eller lärare
  • Se din skola