Vill du låta Film och skola få tillgång till ditt Skolon-konto?

För att kunna använda ett verktyg från Film och skola måste du låta det få tillgång till ditt Skolon-konto. Verktyget har tillgång till kontot tills du inaktiverar det.
Du är inloggad som
Verktyget kommer kunna:

  • Se ditt namn
  • Se ditt användarnamn
  • Se din e-postadress
  • Se om du är elev eller lärare
  • Se din skola
  • Se din klass
  • Se dina grupper
  • Lägga till verktyg i ditt bibliotek