Vill du låta Schoolido få tillgång till ditt konto?

För att kunna använda ett verktyg från Schoolido måste du låta det få tillgång till ditt konto. Verktyget har tillgång till kontot tills du inaktiverar det.
Du är inloggad som
Verktyget kommer kunna:

  • Se vilken klass du går i
  • Se vilka grupper du är med i
  • Se vilken skola du går på
  • Se ditt namn
  • Se ditt användarnamn
  • Se din e-postadress
  • Se om du är elev eller lärare