Vill du låta Schoolido få tillgång till ditt konto?

För att kunna använda ett verktyg från Schoolido måste du låta det få tillgång till ditt konto. Verktyget har tillgång till kontot tills du inaktiverar det.
Du är inloggad som
Verktyget kommer kunna:

  • Din klass
  • Dina grupper
  • Din skola
  • Se ditt namn
  • Se ditt användarnamn
  • Se din e-postadress
  • Om du är elev eller lärare